Terug Gelijk uw website aanmelden

LET OP als u Frames gebruikt !

   
Een frameset zorgt voor de splitsing van uw website in bijvoorbeeld een menu links en de inhoud rechts. Een frameset was vrij populair bij sitebouwers in de jaren '90. Een frameset zorgde ervoor dat je inhoud wat makkelijk kon beheren en overzichtelijker kon tonen.

De meta-tags voor een frameset kennen ook de zogenaamde NoFrames-tag. Deze staat in uw broncode meestal helemaal onderaan, dus buiten het zogenaamde HEAD-gedeelte.
   
   
   

De beste oplossing ?

Nooit framesets gebruiken !

 
   

Als u frames gebruikt en als de index.html of main file van de site (dat is de file met de <FRAMESET>-tags) geen beschrijving of een slechte beschrijving bevat, gebruik dan BESLIST de op deze site beschreven <META>-tags om een goede beschrijving van uw site voor de zoekmachines te hebben. In uw eigen voordeel!

Bijvoorbeeld AltaVista geeft de no-frame tag weer als de extra zin die onder de vermelding staat. Het moet dus een pakkende wervende tekst zijn.

   
Frameset Opbouw  
   

Veel zoekindexen gebruiken de eerste 150 tot 250 letters tekst van uw homepage of indexpage. Meestal staat daarin niet WAT U HET LIEFST in de zoekmachines opgenomen wilt hebben.. Daarom zijn er die <META> tags.

Er zijn er 2 die voor u van het ALLERGROOTSTE BELANG zijn:

<META name="description" content="Hier uw beschrijving 200 letters">

<META name="keywords" content="Zet hier de kern-begrippen">

   
Tegenwoordig gebruikt men steeds vaker 1 layout, bijvoorbeeld een stylesheet, en wordt een website gevuld vanuit een database. Een content management systeem. Er is dan minder vrijheid in de layout maar een site is wel reuze makkelijk te beheren.
   

Iedere werkwijze heeft uiteraard voor- en nadelen. Een nadeel van framesets is onder andere gelegen in het feit dat zoekmachines alle losse pagina's indexeren, die nu juist onderdeel zijn van een frameset.

Hiernaarst staat een schematisch voorbeeld. Alleen het in het oranje geplaatste gedeelte is dan bijvoorbeeld door een zoekmachine opgenomen.

   
Het verkeerd indexeren is met 2 ingrepen op te lossen:
 
1) laat een spider niet verder indexeren dan uw frameset. Plaats dus de zogenaamde index-nofollow tag. Als u niet weet hoe u deze tag kunt maken, gebruik dan onze online wizard
 

2) plaats op de onderliggende pagina's, dus overal behalve de frameset, een stukje java. Dit zorgt ervoor dat bezoekers die toch op 1 losse pagina uitkomen gelijk worden doorverwezen naar de juiste frameset. Met behulp van dit script controleert de browser namelijk of de getoonde pagina wel zo getoond mag worden.

Hier volgt een voorbeeld script. Pas de in rood gekleurde stukken aan en vervang het met de URL van uw eigen website.

   

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Hide script
if ( top.location == self.location ) {
top.location.href = "http://www.uweigenwebsite.nl/";
}
//-->
</SCRIPT>

   

Plaats dit script na de volgende codes in uw HTML:

</HEAD>
<BODY>
script
 

 

Uiteraard kunt u door de "top.location.href" regel te veranderen precies aangeven wat de actie moet worden. Stel u heeft op uw website speciaal een Engelstalige frameset gemaakt en wilt niet dat een bezoeker uitkomt op www.uweigenwebsite.nl/eng/pages/menu.html

Verander dan de href naar bijvoobreeld

top.location.href = "http://www.uweigenwebsite.nl/indexuk.html";

 
Voorkom altijd dat dit script niet gaat lussen, dus dat pagina 1 naar pagina 2 verwijst en deze verwijst op zijn beurt weer naar pagina 1.

De belangrijkste bezwaren tegen het gebruik van frames

  • Zoekmachines kunnen niet goed met frames omgaan. Gevonden zoekresultaten verwijzen naar het document met de betreffende inhoud, ongeacht of dat document bedoeld is als onderdeel van een frameset.
  • Het gevolg is dat de bezoeker bijvoorbeeld het menu of de navigatie niet zien, die bij het betreffende document zou moeten horen.
  • Bladwijzers of bookmarks werken niet goed. Het is wel mogelijk om een subdocument afzonderlijk te bookmarken, maar als de pagina dan weer geopend wordt, is de context van het hoofddocument afwezig.
  • Meestal is het niet mogelijk om een webpagina met frames uit te printen.
  • Uitklapmenu's worden weergegeven in hun eigen frame. Dit zorgt er weer voor dat de subitems van een normale navigatiemenu niet op de hoofdpagina verschijnen.
 

 

Meta-tags - de belangrijkste zaken samengevat

       
Uiteraard mag u de meta-tags op alle pagina's plaatsen, dus niet alleen de eerste index. Zorg er wel voor dat iedere pagina zijn eigen relevante tags krijgt, met steekwoorden en begrippen die betrekking hebben op de inhoud. Het lijkt misschien veel werk om voor iedere pagina aparte meta-tags te verzinnen maar u zult zien dat het werkt. Maak er tijd voor, het levert bezoekers op!
  1. Lees verder waarom meta-tags belangrijk zijn en wat zoekmachines er mee doen.
  2. Gebruik de meta-tags generator om juiste meta-tags te maken.
  3. Laat gratis uw website analyseren en krijg professioneel advies van onze experts.
  4. Zorg voor een goede aanmelding bij de zoekmachines en kies 1 van onze pakketten.
gratis uitproberen BE pakket voor 49 uro aanmelden zoekmachines EU pakket voor 79 euro aanmelden zoekmachines Wereld pakket voor 99,= euro aanmelden zoekmachines
Gratis uitproberen BE pakket EU pakket Wereld pakket
       
aanmelden, zoekmachines, metatags, optimalisatie  Tags: frameset, sitebouw, frames
© 2019 - Onderdeel van The MetaTags Company BV - Laatste bewerking: 12-12-2019