Terug Gelijk uw website aanmelden

301 Moved Permanently redirect

 

Als het goed is plaatst u regelmatig nieuwe content op uw website. Ook zal er soms een pagina verwijderd worden of krijgt een pagina een nieuwe naam. Misschien verandert wel de hele domeinnaam. In dat geval is het goed om de bezoeker naar de juiste pagina te leiden. Dit gebeurt met een zogenaamde 301 Moved Permanently redirect. Want doet u dit niet, dan komt die vervelende 404 Page Not Found - melding in beeld. Dat wilt u zien te voorkomen.

Een bijkomend voordeel is dat ook de zoekmachines dit snappen en uw vermelding updaten. Ook zullen inkomende links blijven werken en mee blijven tellen voor de ranking van uw pagina.

Voorbeelden van wijzigingen

Stel u gebruikt de volgende URL:

www.testdomein.be/webwinkel

en met de nieuwe website gebruikt u:

www.testdomein.be/webshop

U wilt dat zowel de bezoekers als de zoekmachine spiders laten weten dat /webwinkel niet meer bestaat en dat /webshop nu de juiste URL is geworden. In dat geval kunt u de volgende code opnemen:

Redirect 301 /webwinkel http://www.testdomein.be/webshop

 

Het bovenstaande voorbeeld is een aanpassing van .htacces file maar er zijn meerdere oplossingen in diverse programmeertalen.

301 Redirect in PHP

 

<?php
header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
header("Location: http://www.testdomein.be/nieuwepagina");
?>

301 Redirect in ASP

 
<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status="301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location","
http://www.testdomein.be/nieuwepagina"
%>

301 Redirect in ASP.NET

 
<script runat="server">
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = "301 Moved Permanently";
Response.AddHeader("Location","http://www.testdomein.be/nieuwepagina");
}
</script>

301 Redirect in ColdFusion

 
<.cfheader statuscode="301" statustext="Moved permanently">
<.cfheader name="Location" value="http://www.testdomein.be/nieuwepagina">

301 Redirect in Java (Servlets)

 
<%
response.setStatus(301);
response.setHeader( "Location", "http://www.testdomein.be/nieuwepagina" );
response.setHeader( "Connection", "close" );
%>

301 Redirect in CGI (Perl)

 
#! /usr/bin/perl

use cgi;
my $q = cgi->new();
print $q->redirect(
-location => 'http://www.testdomein.be/nieuwepagina',
-status => 301,
);

 

Ruby on Rails Redirect

 

def old_action
headers["Status"] = "301 Moved Permanently"
redirect_to "http://www.testdomein.be/nieuwepagina"
end

 

Van oude domeinnaam naar nieuwe domeinnaam (htaccess redirect)

 

Maak een .htaccess bestand aan met de onderstaande code. Dit zorgt er voor dat alle mappen en pagina's van het oude domein gaan verwijzen naar de nieuwe domeinnaam. Plaats de .htaccess file in de root directory van uw website. De root wil zeggen de www map of de public_html map.

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.nieuwewebite.nl/$1 [R=301,L]

 

Let op Deze .htaccess methode werkt alleen op Linux servers met de Apache Mod-Rewrite moduled aan ( enabled ).

HTML pagina

Dan is er nog de mogelijkheid om een aparte (html) pagina te maken.

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location: http://www.testdomein.be/
Content-Type: text/html
Content-Length: 174

<html>
<head>
<title>Deze pagina is verplaatst</title>
</head>
<body>
<h1>Verplaatst</h1>
<p>Deze pagina is verplaatst:
<a href="http://www.testdomein.be/">www.testdomein.be</a>.</p>
</body>
</html>

RewriteEngine

Als u toegang heeft tot de hoofd Apache Config bestanden, zoals httpd.conf , dat kunt u het gebruik van de .htacces file vermijden.

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^([^.:]+\.)*oudewebsite\.nl\.?(:[0-9]*)?$ [NC]
RewriteRule ^/(.*)$ http://www.nieuwewebsite.nl/$1 [R=301,L]

301 Moved Permanently redirect - de belangrijkste zaken samengevat

       
Laat uw sitebouwer zorgen voor goede foutafvanging als pagina's veranderen of verdwijnen. Loop geen bezoekers mis!
 1. Lees verder waarom meta-tags belangrijk zijn en wat zoekmachines er mee doen.
 2. Gebruik de meta-tags generator om juiste meta-tags te maken.
 3. Laat gratis uw website analyseren en krijg professioneel advies van onze experts.
 4. Zorg voor een goede aanmelding bij de zoekmachines en kies 1 van onze pakketten.
       
gratis
      uitproberen aanmelden zoekmachines BE pakket voor 49 uro
      aanmelden zoekmachines EU pakket
      voor 79 euro aanmelden zoekmachines Wereld pakket
      voor 99,= euro aanmelden zoekmachines
gratis uitproberen BE pakket Europa pakket Wereld Pakket
       
301, moved, permanently, redirect, verwijzen, ranking, behouden Tags:  301, moved, permanently, redirect, verwijzen, ranking, behouden
© 2019 - Onderdeel van The MetaTags Company BV - Laatste bewerking: 12-12-2019